WOW! 7 MILIARDE DE EURO virate Romaniei prin POIM

[ad_1]

  • MIPE, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), a transmis luna aceasta spre decontare o declarație de cheltuieli de peste 210 milioane de euro
  • Anul acesta, POIM a transmis spre decontare declarații de cheltuieli de peste 2 miliarde de euro, depășind ținta previzionată
  • România a primit din partea Comisiei Europene, în 2022, 5,4 miliarde de euro

Sfarsitul primului paragraf

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM), a transmis Autorității de Certificare și Plată, din cadrul Ministerului Finanțelor, spre certificare și rambursare, o declarație de cheltuieli în valoare de 1.04 miliarde lei, echivalentul a 210.59 milioane euro.

Astfel, în anul 2022, AM POIM a transmis spre decontare către Comisia Europeană sume în valoare de peste 2 miliarde euro, respectiv 2.004.479.336 euro, depășind ținta prevăzută în memorandum cu 372.836.988 euro.

„Am adoptat în cursul acestui an un set de măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală pierdere masivă de bani pe care o anticipam, și vedem, de la zi la zi, efectele pozitive. Am reușit anul acesta să salvăm fiecare euro pe care îl aveam la dispoziție. Simplificarea, debirocratizarea și digitalizarea sunt deziderate pe care le urmărim nu doar la nivelul accesări fondurilor europene, dar și la nivelul implementării proiectelor. Măsurile recente, promovate la nivelul Ministerul Investițiilor și Proitectelor Europene, ne ajută să consolidăm gestionarea fondurilor europene și își vor vedea cu adevărat efectele în viitoarea perioadă de programare”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

În prezent, rata de absorției pentru POIM este de 75.35% la nivelul cheltuielilor declarate.

„Până în prezent, pentru proiectele derulate prin acest program operațional, Comisia Europeană a rambursat României 5,83 miliarde euro (7.13 miliarde euro cu prefinanțare), din totalul de 6,83 miliarde euro transmise spre decontare. Sumele reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul proiectelor derulate prin Programul Operațional Infrastructură Mare”, a declarat doamna Carmen Moraru, secretar de stat.

Reamintim că la 16 noiembrie 2022, o altă declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 236,32 milioane euro a fost trimisă Comisiei.

Stadiul general al perioadei 2014–2020

În ceea ce privește execuția Cadrului Financiar Multianual 2014–2020, până la această dată, sumele totale primite de la Comisia Europeană, reprezentând prefinanțări și rambursări, aferente programelor finanțate din FESI (PO Infrastructură Mare, PO Competitivitate, PO Regional, PO Capacitate Administrativă, PO Asistență Tehnică, PO Capital Uman, PN Dezvoltare Rurală, PO Pescuit și Afaceri Maritime) și din FEAD (POAD) se situează la aprox. 25,4 miliarde euro (5,4 miliarde euro în anul 2022), ceea ce reprezintă aprox. 71% din alocarea UE aferentă acestor programe.

În anul 2022, în ceea ce privește numărul total al contractelor semnate cu beneficiarii, a fost înregistrat un progres de 2.171 contracte de finanțare, în valoare totală de aprox. 3,6 miliarde euro.

De asemenea, progresul înregistrat în anul 2022 în ceea ce privește plățile totale efectuate către beneficiari este de aprox. 5,2 miliarde euro.

Din analiza estimărilor de plată comunicate, rezultă că pentru autoritățile de management din cadrul MIPE, sumele previzionate acoperă necesarul de declarații de cheltuieli de transmis Comisiei Europene în anul 2022, în vederea evitării dezangajării fondurilor europene.

Articolul WOW! 7 MILIARDE DE EURO virate Romaniei prin POIM apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.

[ad_2]

Source link