Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD”

[ad_1]

IULIAN AGRO SERVICES PROD SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Granturi pen- tru capital de lucru AGRI-FOOD” proiect nr. RUE M2-AGRI-2170 înscris în cadrul Mă- surii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv AIMMAIPE BUCURESTI .

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pen- tru capital de lucru, în baza formularului de înscriere (Anexa 1 – cererea de finanţare) şi a documentaţiei aferente, în cadrul măsurii “Granturi pentru capital de lucru acor- date entităţilor din domeniul agroalimentar”, denumită, în continuare, Măsură, im- plementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) şi Agenţia pen- tru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de micro- granturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 963 din 24 mai 2022 de aprobare a proce- durii de implementare a măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate enti- tăţilor din domeniul agroalimentar”, emis de către ministrul antreprenoriatului şi turismului. Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii ce- rerii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 217679.82 lei, din care: 189286.8 lei grant si 28393.02 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul

Operațional Competitivitate 2014-2020.

Persoană de contact:

PARASCHIV IULIAN

iulian.paraschiv1981@yahoo.com 0744323322

The post Anunț de presă privind începerea derulării proiectului “Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD” first appeared on Comunicate Business.

[ad_2]

Source link